Herroepingsinstructies ten aanzien van Homelike Internet GmbH

Indien een gebruiker particulier is, heeft hij ook jegens Homelike een wettelijk recht van herroeping (informatie over herroeping zie link). De gebruiker sluit tijdens het boekingsproces en tegelijkertijd met de boeking een overeenkomst met Homelike voor de uitvoering van betaalde diensten in de zin van deze AV. Deze diensten worden door het sluiten van de overeenkomst tussen aanbieder en klant reeds op wens van de klant volledig verricht, d.w.z. dat de overeenkomst volledig uitgevoerd is, waarmee het recht van herroeping vervalt. Algemeen is jegens Homelike het recht van herroeping conform 14.2 van toepassing, met dien verstande dat het vervallen is. Dit geldt eveneens voor een door een particulier aangeschaft servicepakket, waarbij de overeenkomst doorgaans nog niet volledig is uitgevoerd.

 

Hieronder worden de annuleringsinstructies voor de verschillende gebruikersscenario’s beschreven:

Intrekking als leverancier (consument)

Downloaden als PDF

I. Uw recht op herroeping tegen Homelike Internet GmbH:

U heeft ingestemd met een onmiddellijke aanvang van de uitvoering van de diensten van
Homelike en u hebt bevestigd dat u weet dat u het recht op herroeping verliest zodra
Homelike de overeenkomst volledig uitvoert. Aangezien Homelike de door u aangeboden
accommodatie met succes heeft geregeld, is de overeenkomst nagekomen en is uw
herroepingsrecht vervallen.

II. Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Homelike Internet GmbH , Hansaring 97,
50670 Köln, Tel.: +49 221 988 611 88, Email: support@thehomelike.com) via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van
uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het
bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de
herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge
van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de
hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie
heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor
zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de
herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u
ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is,
vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst

III. Annuleringsformulier:

Download herroepingsformulier

Intrekking als klant (consument – gebruiksvergoeding)

Downloaden als PDF

I. Uw herroepingsrecht tegen Homelike Internet GmbH in verband met de servicekosten:

(Houd er rekening mee dat u ook een herroepingsrecht heeft bij de aanbieder van de accommodatie die u
heeft geboekt. U wordt hierover apart geïnstrueerd door de aanbieder)

 

U heeft verzocht om de dienst te starten tijdens de herroepingstermijn door er gebruik van
te maken.

II. Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Homelike Internet GmbH , Hansaring 97,
50670 Köln, Tel.: +49 221 988 611 88, Email: support@thehomelike.com) via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van
uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het
bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de
herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge
van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de
hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie
heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor
zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de
herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u
ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is,
vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst

III. Annuleringsformulier:

Download herroepingsformulier

Intrekking als klant (consumenten-dienstenpakket)

Downloaden als PDF

Uw herroepingsrecht tegen Homelike Internet GmbH met betrekking tot het geboekte servicepakket:

(Houd er rekening mee dat u ook een herroepingsrecht heeft bij de aanbieder van de accommodatie die u
heeft geboekt. U wordt hierover apart geïnstrueerd door de aanbieder)

 

U heeft verzocht om de dienst te starten tijdens de herroepingstermijn door er gebruik van te maken.

II. Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Homelike Internet GmbH , Hansaring 97,
50670 Köln, Tel.: +49 221 988 611 88, Email: support@thehomelike.com) via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van
uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het
bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de
herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge
van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de
hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie
heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor
zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de
herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u
ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is,
vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst

III. Annuleringsformulier:

Download herroepingsformulier