Wezenlijke wijzigingen van de AV van Homelike Internet GmbH

Per 11 februari 2019 wijzigen wij onze Algemene Voorwaarden.

De nieuwe AV kunt u hier inzien. De oude AV kunt u here inzien.

Ten opzichte van de oude AV zijn de volgende wezenlijke wijzigingen doorgevoerd:

Algemeen

– Introductie van diverse begripsomschrijvingen
– Introductie van tussenkopjes ter wille van de overzichtelijkheid

 

Wezenlijke wijzigingen

Punt 2.1: Verplichte gegevens over hoedanigheid als ondernemer bij de registratie

 

Punt 2.4: Definitie en inhoudelijke omschrijving van “servicekosten” – (door de klant te betalen kosten)

 

Punt 2.5: Definitie en inhoudelijke omschrijving van “gebruikskosten” – (door de aanbieder te betalen kosten)

 

Punt 3.1: Verplichting van de aanbieder de accommodatieprofielen steeds voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst te controleren

 

Punt 3.2: Uitbreiding van de minimumeisen/verplichte informatie voor accommodatieprofielen

 

Punt 3.3: Waarborging van de beschikbaarheid door de aanbieder overeenkomstig zijn informatie en aansprakelijkheid bij onjuiste informatie (met name het indien nodigter beschikking stellen van vervangende accommodatie)

 

Punt 3.4: Waarborgen van de juistheid van de informatie in het accommodatieprofiel en aansprakelijkheid van de aanbieder

 

Punt 3.5: Aanmaken van accommodatieprofielen door Homelike en goedkeuringsproces

 

Punt 3.6: Aantal accommodatieprofielen

 

Punt 3.7: Opdracht tot maken van foto’s door Homelike

 

Punt 3.8: Verduidelijking van de juridische betekenis van het accommodatieprofiel / geen afwijkingen bij de boeking ten koste van de klant

 

Punt 3.10: Waarborgen van de aanbieder inzake bevoegdheid tot verhuur etc.

 

Punt 3.11: Vrijwaring door de aanbieder

 

Punt 3.12: Verplichting tot verstrekken van informatie aan Homelike bij vragen van autoriteiten (met name in het geval van oneigenlijk gebruik)

 

Punt 3.13: Aansprakelijkheid van de aanbieder

 

Punt 5.1: Belangrijke stappen voor het sluiten van een overeenkomst, beschrijving van de verschillende boekingsprocessen

 

Punt 5.1.1: Boekingsproces “standaard”

 

Punt 5.1.2: Boekingsproces “soft booking”

 

Punt 5.1.3: Boekingsproces “instant booking”

 

Punt 5.2: Uitsluiting van aanbieders en klanten bij niet-nakoming van termijnen

 

Punt 5.3: Verwijzing naar § 550 BGB (overeenkomst voor onbepaalde tijd)

 

Punt 5.6: Betekenis van de content van het accommodatieprofiel / accommodatieprofiel als verschuldigde prestatie

 

Punt 5.7: Fiscale verplichtingen

 

Punt 6.2: Gebruiker als verantwoordelijke in de zin van de AVG

 

Punt 7: Samenvatting van de richtlijnen voor annulering

 

Punt 7.1: reguliere annuleringsmogelijkheden

 

Punt 7.2: Annuleringsvoorwaarden voor de aanbieder vóór de datum van intrek

 

Punt 7.3: Bijzondere annuleringsvoorwaarden voor klanten

 

Punt 7.5: Gevolgen van annulering voor de kosten

 

Punt 7.6: Inhouding gebruikskosten en servicekosten bij annulering

 

Punt 8.2: Verplichting tot medewerking van de aanbieder in probleemsituaties

 

Punt 8.3: Beperking van aanspraken tot de contractuele relatie tussen aanbieder en klant

 

Punt 9.2: Omzeilen van de voorgeschreven betaalprocessen en juridische gevolgen

 

Punt 11.6: Uitbreiding van de vrijwaring bij schade aan objecten of eigendommen van de klant

 

Punt 12.1: Prijs en termijnen per boekingsproces

 

Punt 12.3: Beschrijving van de mogelijke betaalmethoden

 

Punt 12.4: Betalingsdienstverlener van Homelike

 

Punt 12.5: SEPA pre-notificatietermijnen

 

Punt 12.6: Regelingen voor betaling in termijnen

 

Punt 12.7: Terugstorting bij niet-verschijnen

 

Punt 13/14: Toelichting op en overzicht van herroepingsrecht

 

Punt 19.1: Samenvatting inzake regeling van toepasselijk recht

 

Punt 19.4: Geldigheid van de verschillende taalversies

 

Punt 19.5: Bijzondere bepalingen voor eigenaren in Groot-Brittannië