Close

Temporary homes for the people of Ukraine.

Our hearts are heavy as we witness the tragic events that are taking place in Ukraine, and we at Homelike stand united in support of everyone impacted by these unimaginably difficult circumstances. If you need housing, we want to assist you with the highest priority. We are offering you a commission-free service and discounts wherever possible.

How is Homelike helping?

We’re working with our partners to find a temporary home for Ukrainian refugees displaced by the war.

 

Furthermore, we’re offering commission-free accommodation and rental discounts wherever possible, as we connect Ukrainians with our network of willing partners.

 

All requests will be treated with the highest priority by our dedicated Homelike team.

red and gray love heart

How can landlords help?

If you have a place to offer we highly encourage you to get in touch, so we can connect you with those in need as soon as possible.

 

It doesn’t matter if you can offer an apartment, a house, or a co-living space — the space you provide will be a safe haven for Ukrainian refugees.

Questions you may have...

Yes. Either provide your contact details or please provide their contact details, so long as you have their consent.

Once you have registered your details, we will take action by helping you find a suitable place as quickly as possible. Our team will treat your case with the highest priority.

Depending on the accommodation available, this may vary. Our partners have been asked to make housing available for at least one month, but we will work with our home partners directly to ensure the best possible solution is found for you based on your situation and circumstances.

Many of our landlords are significantly reducing their rental rates because they want to help and Homelike’s service is 100% free for you. While the rental rates are determined by the home providers, we will do everything we can to find you a suitable temporary home that suits your financial means.

We want to make the process for you as simple as possible, which means keeping the required documents to a minimum. To rent through Homelike, you will need to provide some form of identification to verify your identity, as well as arrival documents, a residence permit, or an EU Blue Card.

Have a friend or family member who needs help? ♥️

Please share this page with others who may need assistance.

Together we are stronger.

#standwithukraine 🇺🇦

Need a home.

Please register your details and we’ll contact you shortly. At this time, we can only help you find accommodation in Germany, the UK, Ireland, Spain, Brussels, France, the Netherlands, Austria, or Switzerland.

Offer a home.

Please register your details and we’ll contact you shortly.

Things you should know about your data.

We collect your information so that we can better understand your housing needs. You will only be contacted in connection with our efforts to provide affordable living space to Ukrainians in need. Your data will be processed in accordance with all GDPR regulations and will not be used for commercial purposes. If necessary, we may inform the relevant government agencies that are involved in coordinating the displacement of Ukrainians entering the country. You may at any given time request deletion of your data. Homelike will act as a Data controller in accordance with the Homelike Privacy Policy. By submitting this form you are agreeing to the processing of your Data.

Тимчасові оселі для народу України

Нам важко бути свідками трагічних подій, які відбуваються в Україні, і ми в Homelike об’єднані в підтримку всіх, хто постраждав від цих неймовірно важких обставин. Якщо вам потрібне житло, ми хочемо допомогти вам у найвищому пріоритеті. Ми пропонуємо вам послуги без комісії та зі знижками, де це можливо.

Як Homelike допомагає?

Ми працюємо з нашими партнерами, щоб знайти тимчасовий будинок для українських біженців, переселених через війну.

 

Крім того, ми пропонуємо проживання без комісії, та знижки на оренду, де це можливо, оскільки ми пов’язуємо українців із нашою мережею бажаючих партнерів.

 

Усі запити оброблятимуться з найвищим пріоритетом нашою відданою командою Homelike.

red and gray love heart

Як орендодавці можуть допомогти?

Якщо у вас є що запропонувати, ми радимо вам зв’язатися, щоб ми могли якнайшвидше зв’язати вас із тими, хто цього потребує.

 

Неважливо, чи можете ви запропонувати квартиру, будинок чи спільне житло – приміщення, яке ви надасте, стане безпечним притулком для українських біженців.

ЗАПИТАННЯ, ЯКІ У ВАС МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ

Так. Або надайте свої контактні дані, або, будь ласка, надайте їхні контактні дані, якщо у вас є їхня згода.

Після того, як ви зареєструєте свої дані, ми вживемо заходів, щоб допомогти вам знайти відповідне місце якомога швидше. Наша команда розглядатиме вашу справу з найвищим пріоритетом.

Залежно від доступного житла це може відрізнятися. Наших партнерів попросили надати житло принаймні на один місяць, але ми будемо працювати з нашими партнерами безпосередньо, щоб гарантувати, що для вас буде знайдено найкраще можливе рішення з урахуванням вашої ситуації та обставин.

Багато наших партнерів значно знижують орендні ставки, тому що хочуть допомогти, а послуга Homelike на 100% безкоштовна для вас. Хоча орендні ставки визначаються постачальниками житла, але ми зробимо все можливе, щоб знайти для вас відповіднe тимчасовe житло , якeвідповідає вашим фінансовим можливостям.

Ми хочемо зробити для вас процес максимально простим, а це означає, що кількість необхідних документів буде мінімальною. Щоб орендувати через Homelike, вам потрібно буде надати певну форму ідентифікації для підтвердження вашої особи, а також документи на прибуття, дозвіл на проживання або блакитну карту ЄС.

У вас є друг або член сім’ї, який потребує допомоги? ♥️

Будь ласка, поділіться цією сторінкою з іншими, кому може знадобитися допомога.

Together we are stronger.

#standwithukraine 🇺🇦

Потрібен дім.

Будь ласка, зареєструйте свої дані, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом. У цей час ми можемо допомогти вам знайти житло лише в Німеччині, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Брюсселі, Франції, Нідерландах, Австрії чи Швейцарії.

Запропонуйте житло.

Будь ласка, зареєструйте свої дані, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

Речі, які ви повинні знати про свої дані.

Ми збираємо вашу інформацію, щоб краще зрозуміти ваші потреби в житлі. З вами зв’яжуться лише в разі наших зусиль, щоб забезпечити доступну житлову площу нужденним українцям. Ваші дані оброблятимуться відповідно до всіх правил GDPR і не використовуватимуться в комерційних цілях. У разі потреби ми можемо повідомити відповідні державні органи, які займаються координацією переміщення українців, які в’їжджають до країни. Ви можете в будь-який момент вимагати видалення своїх даних. Homelike буде діяти як контролер даних відповідно до Політики конфіденційності Homelike. Відправляючи цю форму, ви погоджуєтеся на обробку ваших Даних.